Termeni și Condiții

Ultima actualizare: 10 Aprilie 2023

Tractări Auto

Clauze și Condiții Contractuale

Ultima actualizare: 10 august 2020

1. Relația contractuală

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.

Accesarea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta aceste Condiții, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între dvs. și Tractări Auto. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Aceste Condiții anulează în mod expres toate acordurile sau convențiile încheiate anterior cu dvs. Tractări Auto poate dispune imediat încetarea acestor Condiții sau a oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuza accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, indiferent de motiv.

Pentru anumite Servicii este posibil să existe Condiții suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție, iar respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate în legătură cu Serviciile aplicabile. În scopul Serviciilor aplicabile, Condițiile suplimentare se adaugă acestor Condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții în cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile.

Tractări Auto poate modifica periodic Condițiile asociate Serviciilor. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care Tractări Auto publică respectivele Condiții actualizate în acest loc, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare pe Serviciul aplicabil. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dvs. a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul dvs. de a respecta Condițiile modificate.

Colectarea și utilizarea de către noi a informațiilor cu caracter personal în legătură cu Serviciile se realizează conform Politicii de confidențialitate a Tractări Auto, aflată in meniul de jos al site-ului Tractări Auto poate furniza unui procesator de cereri de despăgubire sau unui asigurător orice informații necesare (inclusiv informațiile dvs. de contact) dacă există o reclamație, o dispută sau un conflict, ceea ce poate include un accident, între dvs. și un Furnizor terț (inclusiv un șofer al unei societăți care face parte dintr-o rețea de transport), iar informațiile sau datele respective sunt necesare pentru a soluționa reclamația, disputa sau conflictul.

2. Serviciile

Serviciile constituie o platformă de tehnologie ce permite utilizatorilor aplicațiilor mobile sau website-urilor Tractări Auto furnizate în cadrul Serviciilor (fiecare fiind denumit(ă) „Aplicație”) să stabilească și să programeze servicii de transport și/sau logistică împreună cu furnizorii terți independenți ai acestor servicii, inclusiv furnizori terți independenți de servicii de transport și furnizori terți independenți de logistică, aflați în relație contractuală cu Tractări Auto. Cu excepția cazului în care Tractări Auto convine altfel cu dvs. printr-un contract separat în scris, Serviciile sunt disponibile exclusiv pentru utilizarea personală de către dvs. fără scop comercial. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ Tractări Auto NU FURNIZEAZĂ SERVICII DE TRANSPORT SAU DE LOGISTICĂ, NICI NU FUNCȚIONEAZĂ CA TRANSPORTATOR, ȘI CĂ TOATE ACESTE SERVICII DE TRANSPORT SAU LOGISTICĂ SUNT FURNIZATE DE CONTRACTANȚI TERȚI INDEPENDENȚI, CARE NU SUNT ANGAJAȚI DE Tractări Auto.

Licența.

Cu condiția respectării de către dvs. a acestor Condiții, Tractări Auto vă acordă o licență limitată, fără caracter exclusiv, care nu poate fi sublicențiată sau transferată, care poate fi revocată, pentru: (i) a accesa și a utiliza Aplicațiile pe dispozitivul dvs. personal, exclusiv în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor; și (ii) a accesa și a utiliza orice conținuturi, informații și materiale asociate care pot fi puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, în fiecare caz exclusiv pentru utilizarea de către dvs. în scopuri personale, fără caracter comercial. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin acest document sunt rezervate de Tractări Auto și licențiatorii Tractări Auto.

Restricții.

Vă sunt interzise următoarele: (i) să îndepărtați marcajele privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate de pe vreo porțiune a Serviciilor; (ii) să reproduceți, să modificați, să realizați opere derivate, să distribuiți, să licențiați, să închiriați, să vindeți, să revindeți, să transferați, să afișați public, să reprezentați public, să transmiteți, să faceți streaming, să difuzați sau să exploatați în orice alt mod Serviciile, cu excepțiile permise în mod expres de Tractări Auto; (iii) să decompilați, să refaceți prin inginerie inversă sau să dezasamblați Serviciile, cu eventualele excepții permise de legislația aplicabilă; (iv) să faceți linkuri, mirror-uri sau frame-uri către vreo porțiune a Serviciilor; (v) să determinați sau să lansați programe sau scripturi care fac scraping, indexează, analizează sau efectuează orice alte operațiuni de extragere de date din vreo porțiune a Serviciilor, sau care îngreunează sau împiedică operarea și/sau funcționalitatea oricărui aspect al Serviciilor; sau (vi) să încercați să obțineți accesul neautorizat sau să afectați vreun aspect al Serviciilor sau al sistemelor sau rețelelor corelate cu acestea.

Furnizarea Serviciilor.

Luați la cunoștință că unele porțiuni ale Serviciilor pot fi furnizate sub diversele mărci sau opțiuni de solicitare ale Tractări Auto asociate cu activitățile de transport sau logistică, inclusiv mărcile de solicitare de servicii de transport denumite în prezent „Tractări Auto”. De asemenea, luați la cunoștință că Serviciile pot fi furnizate sub respectivele mărci sau opțiuni de solicitare de către sau în legătură cu: (i) anumite subsidiare sau societăți afiliate ale Tractări Auto; sau (ii) furnizori terți independenți, inclusiv șoferii societăților de transport, deținători ai licențelor de transport sau ai unor permise, autorizații sau licențe de transport similare.

Serviciile și conținutul furnizate de terți.

Serviciile pot fi furnizate sau accesate în legătură cu servicii și conținuturi ale terților (inclusiv publicitate), care nu se află sub controlul Tractări Auto. Luați la cunoștință că este posibil ca utilizarea de către dvs. a acestor servicii și conținuturi ale terților să fie supusă altor condiții de utilizare și politici de confidențialitate. Tractări Auto nu garantează respectivele servicii și conținuturi ale terților și Tractări Auto nu va fi responsabilă sau răspunzătoare în niciun caz pentru niciun produs sau serviciu al respectivilor furnizori terți. În plus, Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation sau BlackBerry Limited și/sau subsidiarele și societățile afiliate acestora de la nivel internațional, după caz, vor fi beneficiari terți ai acestui contract dacă dvs. accesați Serviciile utilizând Aplicațiile dezvoltate pentru dispozitivele mobile dotate cu Apple iOS, Android, Microsoft Windows sau Blackberry. Acești beneficiari terți nu sunt părți la contract și nu sunt responsabili pentru furnizarea sau disponibilitatea serviciilor în niciun mod. Accesul dvs. la Servicii prin intermediul acestor dispozitive este reglementat de condițiile prevăzute în contractul de servicii al respectivului beneficiar terț.

Proprietatea.

Serviciile și toate drepturile asociate cu acestea sunt și vor rămâne proprietatea Tractări Auto sau proprietatea licențiatorilor Tractări Auto. Nici aceste Condiții, nici utilizarea de către dvs. a Serviciilor nu vă conferă și nu vă acordă dreptul: (i) asupra Serviciilor sau asociat cu acestea, cu excepția licenței limitate acordate mai sus; sau (ii) de a utiliza sau face trimitere în orice modalitate la numele societăților, siglele, denumirile produselor și serviciilor, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau alte mărci de proprietate care aparțin Tractări Auto sau licențiatorilor Tractări Auto.

3. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor

Conturile de utilizator.

Pentru a utiliza cele mai multe aspecte ale Serviciilor,trebuie să vă înregistrați și să mențineți un cont personal activ de utilizator al Serviciilor („Contul”). Pentru a obține un Cont, trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani sau vârsta legală a majoratului în jurisdicția dvs. (dacă este alta decât 18 ani). Pentru înregistrarea Contului, va trebui să transmiteți către Tractări Auto anumite informații cu caracter personal, de exemplu numele, adresa, numărul de telefon mobil și vârsta dvs., precum și cel puțin o metodă de plată valabilă (fie card de credit, fie un partener de plată acceptabil). Vă obligați să vă asigurați că informațiile din Contul dvs. sunt corecte, complete și la zi. Dacă informațiile din Contul dvs. nu sunt corecte, complete și la zi, inclusiv dacă metoda de plată este nevalabilă sau expirată, este posibil să nu mai aveți acces și să nu mai puteți utiliza Serviciile, sau ca Tractări Auto să dispună încetarea Contractului cu dvs. Sunteți responsabil pentru toate activitățile derulate prin Contul dvs., și vă obligați să mențineți în permanență securitatea și caracterul secret al numelui de utilizator și parolei asociate cu Contul dvs. Cu excepția cazului în care Tractări Auto vă acordă permisiunea în scris, puteți avea un singur Cont.

Cerințele aplicabile utilizatorului și conduita acestuia.

Serviciul nu este disponibil pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani. Nu puteți autoriza terțe părți să utilizeze Contul dvs., și nu puteți permite persoanelor cu vârsta sub 18 ani să primească servicii de transport sau logistică de la Furnizorii terți, cu excepția cazului în care sunt însoțite de dvs. Este interzis să cesionați sau să transferați în alt mod Contul dvs. unei alte persoane fizice sau juridice. Vă obligați să respectați toate legile aplicabile atunci când utilizați Serviciile, și puteți utiliza Serviciile exclusiv în scopuri legale (adică să nu transportați materiale ilegale sau periculoase). Atunci când utilizați Serviciile, nu veți provoca deranj, inconvenienţe sau pagube materiale nici Furnizorului terț, nici altor părți. În anumite cazuri, este posibil să vi se ceară să prezentați un act de identitate pentru a accesa sau a utiliza Serviciile, și sunteți de acord că vi se poate refuza accesarea sau utilizarea Serviciilor dacă refuzați să prezentați actul de identitate.

Mesajele text (SMS).

Prin crearea unui Cont, sunteți de acord că Serviciile vă pot trimite mesaje SMS cu caracter informativ, în cadrul operațiunilor normale asociate cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor.

Codurile promoționale.

La latitudinea sa exclusivă, Tractări Auto poate crea coduri promoționale care pot fi transformate în credit pe Contul dvs., sau alte opțiuni sau beneficii asociate cu Serviciile și/sau serviciile unui Furnizor terț, cu aplicarea oricăror condiții suplimentare pe care Tractări Auto le impune pentru fiecare cod promoțional în parte („Codurile promoționale”). În ce privește Codurile promoționale, sunteți de acord că: (i) trebuie utilizate pentru publicul și scopul căruia le sunt destinate, și în mod legal; (ii) nu pot fi duplicate, vândute sau transferate în niciun mod, nici nu pot fi puse la dispoziția publicului larg (indiferent dacă sunt publicate pe un forum sau în alt mod), cu excepțiile permise în mod expres de Tractări Auto; (iii) pot fi dezactivate oricând de Tractări Auto, indiferent de motiv, fără ca societatea Tractări Auto să fie trasă la răspundere; (iv) pot fi utilizate numai cu respectarea condițiilor specifice prevăzute de Tractări Auto pentru fiecare Cod promoțional; (v) nu pot fi servi drept numerar; și (vi) pot expira înainte să le utilizați. Tractări Auto își rezervă dreptul de a reține sau deduce credite sau alte opțiuni sau beneficii obținute prin utilizarea Codurilor promoționale de către dvs. sau oricare alt utilizator în cazul în care Tractări Auto stabilește sau consideră că utilizarea sau revendicarea Codului promoțional s-a realizat din greșeală, prin fraudă, în mod ilegal, sau cu încălcarea condițiilor aplicabile asociate cu Codul promoțional sau a acestor Condiții.

Conținutul furnizat de utilizatori.

La latitudinea sa exclusivă, Tractări Auto poate să vă permită periodic să transmiteți, să încărcați, să publicați sau să puneți la dispoziția Tractări Auto, prin intermediul Serviciilor, conținut și informații în format text, audio și/sau vizual, inclusiv comentarii și opinii despre Servicii, transmiterea unor cereri de asistență și înscrierea în concursuri și promoții („Conținut furnizat de utilizatori”). Întregul Conținut furnizat de către dvs. ca utilizator va rămâne proprietatea dvs. Totuși, prin furnizarea de conținut către Tractări Auto dvs. ca utilizator acordați Tractări Auto o licență valabilă la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără redevențe, cu drept de sublicențiere, de a utiliza, a copia, a modifica, a crea opere derivate, a distribui, a afișa public, a reprezenta public și a exploata în orice alt mod respectivul Conținut furnizat de utilizator în toate formatele și pe toate canalele de distribuție cunoscute în prezent sau create în viitor (inclusiv în legătură cu Serviciile și activitățile Tractări Auto și pe site-urile și serviciile terțe), fără a vă informa și fără a fi necesar acordul dvs., și fără a fi nevoie să vă plătească fie dvs., fie altei persoane fizice sau juridice.

Dvs. declarați și garantați următoarele: (i) fie sunteți proprietarul unic și exclusiv al întregului Conținut furnizat de utilizator, fie dețineți toate drepturile, licențele, acordurile și autorizațiile necesare pentru a acorda Tractări Auto licența asupra Conținutului furnizat de utilizator conform descrierii de mai sus; și (ii) nici Conținutul generat de utilizator, nici transmiterea, încărcarea, publicarea sau furnizarea de către dvs. a acestuia, nici utilizarea de către Tractări Auto a respectivului Conținut furnizat de utilizator după cum permite acest contract nu va constitui încălcarea, însușirea ilegală sau nerespectarea drepturilor de proprietate sau de proprietate intelectuală ale unui terț, sau a drepturilor de publicitate sau confidențialitate ale unui terț, nici nu va duce la încălcarea vreunei legi sau reglementări aplicabile.

Vă obligați să nu transmiteți Conținut furnizat de utilizator cu caracter denigrator, calomnios, care incită la ură, violent, obscen, pornografic, ilegal sau jignitor, după cum stabilește Tractări Auto la latitudinea sa exclusivă, indiferent dacă respectivul material este protejat prin lege sau nu. Tractări Auto are posibilitatea, dar nu și obligația, de a examina, a monitoriza sau a șterge Conținutul furnizat de utilizatori, la latitudinea exclusivă a Tractări Auto, în orice moment, indiferent de motiv, fără a vă anunța.

Accesul la rețea și dispozitivele.

Vă revine responsabilitatea de a obține accesul la rețeaua de date necesar pentru a utiliza Serviciile. Se pot aplica tarifele și prețurile percepute de rețeaua dvs. mobilă pentru transferul de date și mesaje, dacă accesați sau utilizați Serviciile de pe un dispozitiv care permite comunicarea wireless, și vă revine responsabilitatea de a achita aceste tarife și prețuri. Vă revine responsabilitatea de a procura și a actualiza echipamentele hardware sau dispozitivele necesare pentru a accesa și a utiliza Serviciile și Aplicațiile, precum și de a procura orice actualizări ale acestora. Tractări Auto nu garantează că Serviciile sau o porțiune a acestora vor funcționa pe un anumit echipament hardware sau un anumit dispozitiv. În plus, Serviciile pot fi afectate de defecțiuni și întârzieri inerente în utilizarea internetului și a comunicațiilor electronice.

4. Creditele / Abonamente

Înțelegeți că utilizarea Serviciilor poate determina costuri pe care trebuie să le achitați pentru serviciile pe care le primiți.

Puteti cumpara credite din contul dvs. de utilizator, creditele sunt valabile timp de 365 de zile din momentul in care ati achizitionat un pachet de credite.

Creditele se consumă în momentul în care adăugați un Anunț în Secțiunea Anunțuri sau în cazul în care aveți cont de transportator creditele se consumă în funcție de timpul petrecut online pe harta interactivă din pagină principala si de numarul de vehicule prezente in harta.

5. Plata

Înțelegeți că utilizarea Serviciilor poate determina costuri pe care trebuie să le achitați pentru serviciile sau bunurile pe care le primiți de la un Furnizor terț („Costuri”). După ce ați primit serviciile sau bunurile obținute prin utilizarea Serviciilor, Tractări Auto vă va facilita operațiunea de plată a Costurilor aferente în numele Furnizorului terț, în calitate de agent de colectare limitată a plăților pentru respectivul Furnizor terț. Plata Costurilor prin această modalitate va fi considerată similară unei plăți efectuate direct de către dvs. către Furnizorul terț. Costurile vor include toate taxele aplicabile, acolo unde legea impune acest fapt. Costurile achitate de dvs. sunt definitive și nu pot fi restituite, cu excepția cazului în care Tractări Auto stabilește altceva. Dvs. vă păstrați dreptul de a solicita tarife mai mici din partea unui Furnizor terț pentru serviciile sau bunurile primite de dvs. de la respectivul Furnizor terț la momentul primirii respectivelor servicii sau bunuri. Tractări Auto va răspunde în consecință oricărei solicitări din partea unui Furnizor terț de modificare a Costurilor pentru un anumit bun sau serviciu.

Toate Costurile trebuie achitate imediat, iar plata va fi intermediată de Tractări Auto prin metoda de plată preferată indicată în Contul dvs., după care Tractări Auto vă va transmite chitanța prin e-mail. Dacă se constată că metoda de plată primară din Contul dvs. este expirată, nevalabilă sau incapabilă de a realiza plata din orice alt motiv, sunteți de acord că Tractări Auto, în calitate de agent de colectare limitată a plăților pentru Furnizorul terț, poate utiliza o metodă de plată secundară din Contul dvs., dacă există.

În ce privește relația dintre dvs. și Tractări Auto, Tractări Auto își rezervă dreptul de a stabili, a anula și/sau a revizui Costurile pentru toate sau o parte dintre serviciile și bunurile obținute prin utilizarea Serviciilor, în orice moment, la latitudinea exclusivă a Tractări Auto. De asemenea, luați la cunoștință și conveniți că Costurile aplicabile în anumite zone geografice pot crește substanțial în perioadele cu cerere mare. Tractări Auto va depune eforturi rezonabile de a vă informa cu privire la Costurile aplicabile, cu condiția ca dvs. să vă revină responsabilitatea pentru Costurile aferente Contului dvs., indiferent dacă știați sau nu despre aceste Costuri sau valoarea acestora. Periodic, Tractări Auto poate furniza anumitor utilizatori oferte și reduceri promoționale care pot duce la perceperea unor costuri diferite pentru servici sau bunuri identice ori asemănătoare obținute prin utilizarea Serviciilor, iar dvs. conveniți că respectivele oferte și reduceri promoționale, cu excepția cazului în care vă sunt oferite dvs., nu vor influența utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau Costurile care vi se percep. Puteți alege să vă anulați solicitarea de servicii sau bunuri din partea unui Furnizor terț în orice moment înainte de sosirea respectivului Furnizor terț, situație în care vi se poate percepe o taxă de anulare.

Această structură de plată este destinată să ofere o compensație integrală Furnizorului terț pentru serviciile furnizate. Tractări Auto nu alocă nicio porțiune din plata dvs. drept bacșiș sau gratuitate pentru Furnizorul terț. Nicio declarație din partea Tractări Auto (sau de pe website-ul Tractări Auto, de pe Aplicație sau din materialele de marketing ale Tractări Auto) conform căreia bacșișul „este voluntar”, „nu este necesar” și/sau „este inclus” în plățile pe care le faceți pentru serviciile sau bunurile furnizate nu este destinată să sugereze că Tractări Auto achită Furnizorului terț vreo sumă suplimentară față de cele descrise mai sus. Înțelegeți și conveniți că, deși sunteți liber să oferiți sume suplimentare drept bacșiș oricărui Furnizor terț care vă furnizează serviciile sau bunurile obținute prin intermediul Serviciului, nu aveți nicio obligație de a da bacșiș. Aceste gratuități sunt voluntare. După ce ați primit serviciile obținute prin intermediul Serviciului, veți avea posibilitatea de a evalua experiența și de a publica opinii suplimentare despre Furnizorul terț care v-a deservit.

6. Denegări; limitarea răspunderii; despăgubiri.

DENEGARE.

SERVICIILE SUNT FURNIZATE „AȘA CUM SE PREZINTĂ” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE.” Tractări Auto DENEAGĂ TOATE DECLARAȚIILE ȘI GARANȚIILE, EXPRESE, IMPLICITE SAU IMPUSE DE LEGE, CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN ACESTE CONDIȚII, INCLUSIV GARANȚIILE IMPLICITE PRIVIND VANDABILITATEA, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN PLUS, Tractări Auto NU FORMULEAZĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE CU PRIVIRE LA FIABILITATEA, PUNCTUALITATEA, CALITATEA, ADECVAREA SAU DISPONIBILITATEA SERVICIILOR SAU A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR, NICI NU DECLARĂ SAU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI LIPSITE DE ÎNTRERUPERI SAU ERORI. Tractări Auto NU GARANTEAZĂ CALITATEA, ADECVAREA, SIGURANȚA SAU CAPACITATEA FURNIZORILOR TERȚI. SUNTEȚI DE ACORD CĂ ÎNTREGUL RISC CARE DECURGE DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SERVICIILOR, PRECUM șI A ORICĂROR SERVICII SAU BUNURI SOLICITATE ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA, VĂ REVINE ÎN EXCLUSIVITATE, ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SOCIETATEA Tractări Auto NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNELE INDIRECTE, SPECIALE, EXEMPLARE, PUNITIVE SAU DE ALTĂ NATURĂ, INCLUSIV PIERDEREA PROFITULUI, PIERDEREA DATELOR, PREJUDICII PERSONALE SAU MATERIALE ASOCIATE CU SAU CARE DECURG ÎN ALT MOD DIN VREO UTILIZARE A SERVICIILOR, CHIAR DACĂ SOCIETATEA Tractări Auto A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII. SOCIETATEA Tractări Auto NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN PREJUDICIU, NICIO DAUNĂ ȘI NICIO PIERDERE CARE DECURGE DIN: (i) FAPTUL CĂ DVS. AȚI UTILIZAT SAU V-AȚI BAZAT PE SERVICII, SAU INCAPACITATEA DVS. DE A ACCESA SAU A UTILIZA SERVICIILE; SAU (ii) ORICE TRANZACȚIE SAU RELAȚIE DINTRE DVS. ȘI FURNIZORUL TERȚ, CHIAR DACĂ SOCIETATEA Tractări Auto A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR PREJUDICII. SOCIETATEA Tractări Auto NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO ÎNTÂRZIERE SAU NEEXECUTARE A SERVICIILOR CARE DECURGE DIN CAUZE AFLATE ÎN AFARA CONTROLULUI REZONABIL AL Tractări Auto. LUAȚI LA CUNOȘTINȚĂ CĂ FURNIZORII TERȚI DE SERVICII DE TRANSPORT CARE FURNIZEAZĂ SERVICIILE DE TRANSPORT SOLICITATE PRIN UNELE MĂRCI POT OFERI SERVICII DE TRANSPORT ÎN REGIM DE RIDESHARING SAU PEER-TO-PEER, ȘI ESTE POSIBIL SĂ NU DEȚINĂ LICENȚE SAU AUTORIZAȚII PROFESIONALE. RĂSPUNDEREA TOTALĂ A Tractări Auto FAȚĂ DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU SERVICIILE, PENTRU TOATE PREJUDICIILE, PIERDERILE ȘI DAUNELE, NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ VALOAREA DE CINCI SUTE DE EURO (500 €).

DVS. PUTEȚI UTILIZA SERVICIILE Tractări Auto PENTRU A SOLICITA ȘI PROGRAMA SERVICII DE TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ PENTRU SERVICII DIN PARTEA UNOR FURNIZORI TERȚI, ÎNSĂ DVS. CONVENIȚI CĂ Tractări Auto NU ARE NICIO RESPONSABILITATE SAU RĂSPUNDERE FAȚĂ DE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU RESPECTIVELE SERVICII DE TRANSPORT ȘI LOGISTICĂ PENTRU SERVICII OFERITE DVS. DE FURNIZORII TERȚI, CU EXCEPȚIA CELOR PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES ÎN ACESTE CONDIȚII.

LIMITĂRILE ȘI DENEGĂRILE DIN SECȚIUNEA 5 NU SUNT DESTINATE SĂ LIMITEZE RĂSPUNDEREA SAU SĂ VĂ MODIFICE DREPTURILE DE CONSUMATOR CARE NU POT FI EXCLUSE ÎN TEMEIUL LEGISLAȚIEI APLICABILE.

Despăgubiri.

Vă obligați să despăgubiți și să exonerați de răspundere societatea Tractări Auto și funcționarii, directorii, angajații și agenții acesteia în eventualitatea oricăror cereri de despăgubire, pretenții, pierderi, pagube și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care decurg din sau în legătură cu: (i) utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau a serviciilor sau bunurilor obținute prin utilizarea de către dvs. a Serviciilor; (ii) nerespectarea sau încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre aceste Condiții; (iii) utilizarea de către Tractări Auto a Conținutului furnizat de către dvs. ca utilizator; sau (iv) încălcarea de către dvs. a drepturilor unui terț, inclusiv a drepturilor Furnizorilor terți.

7. Dreptul aplicabil; arbitrajul

Cu excepţiile prevăzute în aceste Condiţii, aceste Condiţii va fi reglementat şi interpretat exclusiv în conformitate cu legislaţia romana, în afară de prevederile acesteia privind norma conflictuală. Convenţia din 1980 de la Viena privind vânzarea internaţională de mărfuri (CISG) nu se va aplica. Toate disputele, conflictele sau controversele, indiferent de modul în care decurg din sau în legătură cu Serviciile sau cu aceste Condiţii, inclusiv cele cu privire la valabilitatea, interpretarea sau aplicabilitatea Condiţiilor (toate „Disputele”) vor fi trimise mai întâi, în mod obligatoriu, spre mediere conform Regulilor de mediere comercială ale Camerei Internaționale de Comerț („Regulile de mediere ale CIC”). Dacă respectiva dispută nu este soluționată în termen de șaizeci (60) de zile de la depunerea unei Cereri de mediere conform Regulilor de mediere ale CIC, disputa poate fi înaintată spre soluționare definitivă exclusiv prin arbitraj conform Regulilor de arbitraj ale Camerei Internaționale de Comerț („Regulile de arbitraj ale CIC”). Sunt excluse prevederile privind Arbitrul de urgenţă din Regulile CIC. Disputa va fi soluţionată de un (1) arbitru unic, desemnat în conformitate cu Regulile CIC. Atât medierea cât și arbitrajul vor avea loc în Bucuresti, Romania, fără a se aduce atingere drepturilor care vă pot reveni conform articolului 18 din Regulamentul Bruxelles 1 (reformare) (Jurnalul Oficial al UE 2012 L351/1) și/sau ale articolului 6:236n din Codul civil olandez. Atât medierea cât și arbitrajul se vor desfășura în limba romana, cu excepția cazului în care dvs. nu vorbiți limba romana, situație în care medierea și/sau arbitrajul se vor desfășura atât în limba romana, cât și în limba dvs. maternă. Existența și conținutul procedurilor de mediere și arbitraj, inclusiv documentele și dosarele depuse de părți, corespondența cu CIC, corespondența cu mediatorul, orice corespondență, dispoziții și decizii ale arbitrului unic vor rămâne strict confidențiale și nu vor fi divulgate niciunei terțe părți fără acordul expre în scris al celeilalte părți, cu excepția cazului în care: (i) divulgarea către terța parte este cerută în mod rezonabil în contextul procedurilor de mediere sau arbitraj; și (ii) terța parte convine, în mod necondiționat, în scris, să își asume obligațiile de confidențialitate prevăzute în acest document.

8. Prevederi diverse

Pretențiile de încălcare a drepturilor de autor

Pretențiile de încălcare a drepturilor de autor vor fi transmise pe adresa [email protected]

Comunicări.

Tractări Auto poate transmite comunicări prin aviz general prin intermediul Serviciilor, prin poșta electronică pe adresa de e-mail asociată cu Contul dvs., sau prin comunicări în scris transmise la adresa precizată în Contul dvs.

Prevederi cu caracter general.

Este interzis să cesionați sau să transferați aceste Condiții, fie integral, fie parțial, fără a avea acordul prealabil în scris din partea Tractări Auto. Acordați aprobarea ca Tractări Auto să cesioneze sau să transfere aceste Condiții, integral sau parțial, inclusiv către: (i) o societate subsidiară sau afiliată; (ii) un achizitor al capitalului social, activităților sau activelor Tractări Auto; sau (iii) un succesor prin fuziune. Între dvs., Tractări Auto sau un Furnizor terț nu va exista nicio relație de asociere în participare, parteneriat, angajator-angajat sau agenție în urma contractului încheiat între dvs. și Tractări Auto sau a utilizării Serviciilor.

Dacă o clauză din aceste Condiții este declarată conform legii drept ilegală, nulă sau neaplicabilă, fie integral, fie parțial, se va considera că respectiva clauză sau porțiune a acesteia nu face parte din acest Contract, fără ca acest fapt să afecteze legalitatea, valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte clauze și condiții. În situația respectivă, părțile vor înlocui clauza sau porțiunea ilegală, nulă sau neaplicabilă cu o clauză sau porțiune legală, valabilă și aplicabilă, care produce, în cea mai mare măsură posibilă, un efect similar cu cel al clauzei sau porțiunii ilegale, nule sau neaplicabile, date fiind conținutul și scopul Condițiilor de față. Aceste Condiții constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre părți cu privire la obiectul acestora și anulează și înlocuiesc toate acordurile și angajamentele anterioare sau concomitente cu privire la obiectul vizat. În aceste Condiții, termenii „inclusivˮ și „includ(e)ˮ vor însemna „inclusiv, fără limitareˮ.